Utworzenie nowego dokumentu KPO, którego tworzenie zostało opisane w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu), jest dopiero początkiem Twojej drogi przez dokumenty związanej z obrotem odpadami. Aby zachować łańcuch obiegu dokumentu kolejnym krokiem jest utworzenie wniosku o wydanie DPR (Dokumentu potwierdzającego recykling), bądź dokumentu DPO (Dokumentu potwierdzającego odzysk) odpadu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tworzenia takiego wniosku

1. Aby rozpocząć generowanie wniosku o wydanie dokumentu DPR/DPO konieczne jest wcześniejsze wystawienie KPO (Karty Przekazania Odpadu). Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu). Po wykonaniu wszystkich punktów z tego artykułu przechodzimy na listę dokumentów KPO, dostępną z poziomy menu Dokumenty->KPO

2. Aby rozpocząć generowanie wniosku o wydanie dokumentu DPR/DPO konieczne jest wcześniejsze wystawienie KPO (Karty Przekazania Odpadu). Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu). Po wykonaniu wszystkich punktów z tego artykułu przechodzimy na listę dokumentów KPO, dostępną z poziomy menu Dokumenty->KPO, a następnie wybieramy menu na końcu tabeli oraz Utwórz wniosek o wydane DPR/DPO

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

2a. Bądź opcjonalnie generujemy Wniosek o Wydanie DPR/DPO dla wielu dokumentów. Proces tworzenia DPR/DPO dla wielu dokumentów został opisany szczegółowo w artykule pomocy Tworzenie wniosków o wydanie DPO/DPR na podstawie wielu kart KPO.

Generowanie wielu wniosków o wydanie DPR/DPO

3. Kolejnym krokiem, będzie uzupełnienie wniosku o kluczowe dla tego procesu informacje, takie jak nazwa podmiotu w imieniu którego wnioskujesz o wydanie DPO/DPR, zaznaczenie informacji czy odpady pochodzą z gospodarstw domowych oraz określenie ilość odpadów o jaką wnioskujesz w ramach wystawianego właśnie wniosku. Tak wypełniony formularz zapisujemy. Jest on teraz gotowy to przekazania go dalej.

Jeżeli wystawiasz wniosek o wydanie DPR/DPO w czyimś imieniu wystarczy, że zmienisz dane podmiotu dla którego wnioskujesz wpisując jego dane w wyszukiwarkę.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

4. Utworzony dokument, po zapisaniu będzie dostępny na liście wniosków dostępnych w pozycji Menu->Dokumenty->Wystawione Wnioski. W jego podsumowaniu natomiast będą znajdowały się wszystkie informacje, które uzupełniłeś w formularzy, wypełniając go w poprzednich krokach. Teraz wystarczy tylko zaakceptować wygenerowany dokument, a informacja o tym fakcie zostanie wysłana do jego adresata. W tym samym momencie, będziesz w stanie pobrać go w formacie PDF, a następnie wydrukować i wysłać pocztą jeżeli tak wolisz.

Podgląd wniosku o wydanie DPR/DPO