Przed złożeniem podpisu elektronicznego, wymagane jest zatwierdzenie treści dokumentu. To proces, który pozwala na uniknięcie błędów w treści podpisywanego dokumentu, eliminując tym samym konieczność ponownego wystawiania i wysyłania dokumentu KPO.

1.Aby przystąpić do procesu zatwierdzenia dokumentu przejdź kolejno ze strony głównej platformy do menu Dokumenty, a następnie KPO (Karty przekazania odpadu). 

2.Po wykonaniu wszystkich kroków z punktu pierwszego zobaczysz listę Twoich dokumentów KPO. Będą one ułożone zgodnie z czasem ich dodania zaczynając od góry. Aby zatwierdzić, a następnie podpisać dokument elektronicznie przejdź do widoku karty przekazania odpadu, klikając w ikonkę lupki, znajdującej się w ostatniej kolumnie tabeli.

3.Klikając w ikonkę lupki w poprzednim widoku znalazłeś się w podglądzie Twojego dokumentu KPO. Widać w nim wszystkie strony biorące udział w obrocie odpadami, wraz z informacją która ze stron posiada konto na naszej platformie, a która nie. Aby zatwierdzić dokument, celem jego późniejszego podpisania, klikamy w przycisk „Zatwierdź”, a następnie potwierdzamy komunikat, który zostanie wyświetlony

4.W chwili potwierdzenia treści dokumentu, zostanie odblokowana możliwość złożenia podpisu elektronicznego. A w miejscu gdzie poprzednio znajdował się przycisk „ZATWIERDŹ” w tej chwili pojawił się jego odpowiednik „PODPISZ”. Klikając w niego rozpocznie się proces składania podpisu elektronicznego. Całość ten czynności została opisana w dziale pomocy pod hasłem „Proces składania podpisu elektronicznego”

Ecobrokers.pl - Podpisywanie dokumentu

5.Po złożeniu przez Ciebie podpisu elektronicznego, jedyna opcja jaka pozostanie Ci do wyboru w podglądzie dokumentu KPO, to możliwość pobrania takiej karty w formacie PDF, dokumentu podpisanego elektronicznego .xades, lub też elektronicznego poświadczenia  poprawności złożenia podpisu.