W zależności od tego jaka jest Twoja rola w procesie obrotu odpadami, wniosek o wydanie dokumentu DPR/DPO może pojawić się w module wniosków otrzymanych bądź wystawionych. W tej sekcji pomocy przejdziemy wraz z Tobą proces generowania dokumentu DPR/DPO na podstawie otrzymanego wniosku.

1. Aby rozpocząć proces generowania dokumentu DPR/DPO przejdź kolejno z głównego menu aplikacji do modułu Dokumenty, a następnie Otrzymane Wnioski. Uwaga: Sekcja dostępna jest wyłącznie dla firm posiadających w systemie BDO odpowiednie pozwolenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że platforma ecobrokers.pl, sprawdza zarejestrowana w jej obrębie firmy pod kątem, aktualnie posiadanych pozwoleń.

Rejestr Otrzymanych Wniosków o Wydanie DPR

2. Następnie wybieramy interesujący nas dokument oraz z poziomu menu kontekstowego, opcję „Zobacz szczegóły”. Wykonanie tej samej czynności jest możliwe poprzez kliknięcie w numer dokumentu dostępny na liście dokumentów.

Rejestr Otrzymanych Wniosków o Wydanie DPR

3. Przejście do szczegółów żądanego wniosku, spowoduje wyświetlenie się informacji nt. wnioskowanego dokumentu DPR/DPO. W tej chwili jesteśmy już w stanie wybrać opcję generowania dokumenty DPR/DPO. Aby wykonać tą akcję, wybieramy menu Utwórz, a następnie typ dokumentu jaki chcemy wystawić. Wybranie typu spowoduje rozpoczęcie generowania Dokumenty Potwierdzającego Recykling bądź Odzysk. Szczegóły dotyczące tego procesu zostały opisane w artykule pomocy Generowanie dokumentów DPR/DPO

Generowanie dokumentu DPR/DPO