Pomoc2019-10-24T11:11:09+02:00

Pomoc techniczna

Wybierz kategorię pomocy

To zupełnie naturalne, że podczas początków pracy z nowym narzędzie pojawiają się pytania, często pozostające bez odpowiedzi. W ecobrokers.pl przykładamy ogromną wagę do tego, abyś uzyskał od nas kompleksową bazę pomocy online. Poniżej znajdują się działy pomocy, z podpowiedziami pogrupowanymi w ogólne hasła. Kliknij w dowolny z nich, aby przejść do bardziej szczegółowych zagadnień w obrębie kategorii.

Generowanie dokumentów DPR/DPO2019-10-24T11:11:57+02:00

Punktem wejścia do generowania dokumentów DPR/DPO jest otrzymanie w systemie wniosku o wydanie takiego dokumentu. Proces generowania tego dokumentu został szczegółowo opisany w artykule pomocy Jak utworzyć dokument DPR na podstawie otrzymanego wniosku o wydanie.

1. Aby rozpacząć generowanie dokumentu DPR/DPO przejdź do modułu wniosków otrzymanych dostępnego z poziomu menu głównego Twojego konta na platformie ecobrokers.pl

Generowanie dokumentu DPR/DPO

2. Wybranie powyższej opcji, spowoduje wygenerowanie się formularza ze wstępnie uzupełnionymi danymi. Wszystkie one, pochodzą z kroków które wykonałeś wcześniej generując kolejno dokument KPO opisany w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu) oraz Generowanie wniosków o wydanie dokumentu DPR/DPO.

Tworzenie Nowego DPR/DPO

3. Jeżeli wszystkie dane, które zostały Ci podpowiedziane są prawidłowe, jedyne co musisz zrobić to zatwierdzić dokument w jego prezentowanym brzmieniu. To wszystko! Twój DPR został poprawnie wygenerowany i może zostać pobrany.

Jak utworzyć dokument DPR na podstawie otrzymanego wniosku o wydanie2019-10-24T11:13:50+02:00

W zależności od tego jaka jest Twoja rola w procesie obrotu odpadami, wniosek o wydanie dokumentu DPR/DPO może pojawić się w module wniosków otrzymanych bądź wystawionych. W tej sekcji pomocy przejdziemy wraz z Tobą proces generowania dokumentu DPR/DPO na podstawie otrzymanego wniosku.

1. Aby rozpocząć proces generowania dokumentu DPR/DPO przejdź kolejno z głównego menu aplikacji do modułu Dokumenty, a następnie Otrzymane Wnioski. Uwaga: Sekcja dostępna jest wyłącznie dla firm posiadających w systemie BDO odpowiednie pozwolenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że platforma ecobrokers.pl, sprawdza zarejestrowana w jej obrębie firmy pod kątem, aktualnie posiadanych pozwoleń.

Rejestr Otrzymanych Wniosków o Wydanie DPR

2. Następnie wybieramy interesujący nas dokument oraz z poziomu menu kontekstowego, opcję „Zobacz szczegóły”. Wykonanie tej samej czynności jest możliwe poprzez kliknięcie w numer dokumentu dostępny na liście dokumentów.

Rejestr Otrzymanych Wniosków o Wydanie DPR

3. Przejście do szczegółów żądanego wniosku, spowoduje wyświetlenie się informacji nt. wnioskowanego dokumentu DPR/DPO. W tej chwili jesteśmy już w stanie wybrać opcję generowania dokumenty DPR/DPO. Aby wykonać tą akcję, wybieramy menu Utwórz, a następnie typ dokumentu jaki chcemy wystawić. Wybranie typu spowoduje rozpoczęcie generowania Dokumenty Potwierdzającego Recykling bądź Odzysk. Szczegóły dotyczące tego procesu zostały opisane w artykule pomocy Generowanie dokumentów DPR/DPO

Generowanie dokumentu DPR/DPO
List dokumentów KPO2019-09-30T16:59:38+02:00

Poprawnie wystawiony dokument opisany w artykule pomocy: Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu)), jest zapisywany na liście Twoich dokumentów KPO w module Kart Przekazania Odpadu (Menu->Dokumenty->KPO). Znajduje się tam zestaw wszystkich wystawiony przez kart. Poniżej znajduje się opis pokazujący Ci jak swobodnie możemy się po nim poruszać.

1. Zaraz po uruchomieniu modułu, zostaniesz przeniesiony do listy dostępnych dla Ciebie dokumentów. Będą na niej widoczne wszystkie utworzone przez Ciebie pozycje kart KPO. Każda pozycja na liście zawiera kluczowe dla danego dokumentu informacje, takie jak: numer dokumentu, nazwa podmiotów biorących udział w obrocie odpadem, informację o procesie przetwarzania jakiemu powinien zostać poddany odpad, rodzaj oraz kod odpadu, którego dotyczy konkretny dokument. Na samym końcu tabeli widnieje informacja o tym, że data karta przekazania zawierała odpady niebezpieczne, czy nie.

Lista Karta KPO - Ecobrokers.pl

2. Na samym końcu każdego wiersza zawierającego osobny dokument KPO, widnieją ikonki pozwalające uzyskać nam dostęp do dodatkowych operacji, jakie możemy wykonać na dokumencie. Wygląd oraz pozycja tego menu pokazana jest na obrazku z Twojej prawej strony. Opcje w nim dostępne opiszemy poniżej.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

3. Zobacz Szczegóły, to pierwsza dostępna opcja dostępna w menu. Wybranie tej pozycji spowoduje pogląd szczegółów. Ten sam efekt, możesz uzyskać klikając w numer dokumentu znajdujący się na początku każdego wiersza w tabeli z wystawionymi dokumentami.

Lista KPO, zobacz szczegóły dokumentu

4. Każdy dodany poprzez system ecobrokers.pl dokument KPO, może zostać przekształcony we Wniosek o Wydanie dokumentu DPR/DPO. Szczegółowy opis tego procesu znajdziesz w artykule pomocy: Generowanie wniosków o wydanie dokumentu DPR/DPO. Kliknięcie w tą opcję spowoduje początek generowania wniosku.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

5. Do chwili akceptacji dokumentu, istnieje możliwość jego usunięcia z systemu. Pamiętaj jednak, że w związku z obowiązkami jakie spoczywają na stronach zaangażowanych w transakcję odpadami, po akceptacji usunięcie dokumentu nie będzie już możliwe!

Ecobrokers.pl, usuwanie dokumentu z listy dostępnych

6. W ecobrokers.pl oferujemy również możliwość zbiorczego generowania wniosków o wydanie DPO/DPR. Aby wykonać taką akcję, zaznacz interesujące cię dokumenty, a następnie kliknij w przycisk: „Utwórz wniosek o wydanie DPR/DPO” znajdujący się poniżej tabeli

Generowanie wielu wniosków o wydanie DPR/DPO
Generowanie wniosków o wydanie dokumentu DPR/DPO2019-10-24T11:13:03+02:00

Utworzenie nowego dokumentu KPO, którego tworzenie zostało opisane w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu), jest dopiero początkiem Twojej drogi przez dokumenty związanej z obrotem odpadami. Aby zachować łańcuch obiegu dokumentu kolejnym krokiem jest utworzenie wniosku o wydanie DPR (Dokumentu potwierdzającego recykling), bądź dokumentu DPO (Dokumentu potwierdzającego odzysk) odpadu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tworzenia takiego wniosku

1. Aby rozpocząć generowanie wniosku o wydanie dokumentu DPR/DPO konieczne jest wcześniejsze wystawienie KPO (Karty Przekazania Odpadu). Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu). Po wykonaniu wszystkich punktów z tego artykułu przechodzimy na listę dokumentów KPO, dostępną z poziomy menu Dokumenty->KPO

2. Aby rozpocząć generowanie wniosku o wydanie dokumentu DPR/DPO konieczne jest wcześniejsze wystawienie KPO (Karty Przekazania Odpadu). Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu). Po wykonaniu wszystkich punktów z tego artykułu przechodzimy na listę dokumentów KPO, dostępną z poziomy menu Dokumenty->KPO, a następnie wybieramy menu na końcu tabeli oraz Utwórz wniosek o wydane DPR/DPO

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

2a. Bądź opcjonalnie generujemy Wniosek o Wydanie DPR/DPO dla wielu dokumentów. Proces tworzenia DPR/DPO dla wielu dokumentów został opisany szczegółowo w artykule pomocy Tworzenie wniosków o wydanie DPO/DPR na podstawie wielu kart KPO.

Generowanie wielu wniosków o wydanie DPR/DPO

3. Kolejnym krokiem, będzie uzupełnienie wniosku o kluczowe dla tego procesu informacje, takie jak nazwa podmiotu w imieniu którego wnioskujesz o wydanie DPO/DPR, zaznaczenie informacji czy odpady pochodzą z gospodarstw domowych oraz określenie ilość odpadów o jaką wnioskujesz w ramach wystawianego właśnie wniosku. Tak wypełniony formularz zapisujemy. Jest on teraz gotowy to przekazania go dalej.

Jeżeli wystawiasz wniosek o wydanie DPR/DPO w czyimś imieniu wystarczy, że zmienisz dane podmiotu dla którego wnioskujesz wpisując jego dane w wyszukiwarkę.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

4. Utworzony dokument, po zapisaniu będzie dostępny na liście wniosków dostępnych w pozycji Menu->Dokumenty->Wystawione Wnioski. W jego podsumowaniu natomiast będą znajdowały się wszystkie informacje, które uzupełniłeś w formularzy, wypełniając go w poprzednich krokach. Teraz wystarczy tylko zaakceptować wygenerowany dokument, a informacja o tym fakcie zostanie wysłana do jego adresata. W tym samym momencie, będziesz w stanie pobrać go w formacie PDF, a następnie wydrukować i wysłać pocztą jeżeli tak wolisz.

Podgląd wniosku o wydanie DPR/DPO
Dodawanie nowej firmy do systemu ecobrokers.pl2019-10-24T11:11:37+02:00

Platforma ecobrokers.pl pozwala swoim użytkownikom na dodawanie nieograniczonej ilości klientów, oraz korzystania z całej dostępnej bazy danych firm, zgromadzonych wewnątrz naszego systemu. Dokładamy najwyższej staranności aby dane firm oraz użytkowników dodanych do naszego systemu były wiarygodne i rzetelne. Dlatego też, jako pionierzy na rynku polskich zintegrowaliśmy nasze oprogramowanie z rejestrem BDO. Aby dodać nowego kontrahenta do ecobrokers.pl, wystarczy, że będziesz postępował zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej, a wszystkie informacje nt. Twojego klienta zostaną pobrane właśnie z BDO!

1. Punktem startowym, w którym rozpoczyna się praca w naszym systemie jest dokument KPO (Karta Przekazania Odpadu) dlatego też aby dodać nowego kontrahenta przechodzimy tworzenia nowego dokumentu KPO. Szczegółowy opis dodawania nowej Karty Przekazania Odpadu dostępny jest w artykule pomocy: Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu)

2. Aby dodać nowego kontrahenta w polu wybory firmy musimy podać numer NIP, nowo dodawanej firmy. Wystarczy, że wpiszesz numer NIP, a jeżeli w systemie ecobrokers.pl nie znajduje się już firma o takim numerze NIP, otrzymasz możliwość pobrania jej danych z REJESTRU BDO. 

3. Zaraz po kliknięciu w opcję Dodaj kontrahenta na ekranie pojawi się okno dodawania nowego kontrahenta, które będzie wyglądać tak jak na screenie pokazanym po prawej stronie tego wpisu.

Ecobrokers - Dodawanie firmy do systemu

4. Pole w którym należy podać numer NIP, zostanie automatycznie uzupełnione o wartość podaną w poprzednim kroku, a jedyne co musisz zrobić więcej to przepisać kod z obrazka znajdującego się po prawej stronie formularza do pola znajdującego się poniżej numeru NIP Twojego kontrahenta, oraz zaznaczyć pole z informacją, że dodajesz do systemu swojego kontrahenta.

Ecobrokers - Weryfikacja Capchy

5. Po poprawnym wykonaniu powyższego kroku, dane Twojego kontrahenta, zostaną automatycznie pobrane z rejestru BDO wraz z informacjami o posiadanych przez firmę pozwoleniach!

Ecobrokers - Weryfikacja danych

6. To wszystko! Po zatwierdzeniu przez Ciebie poprawności danych i zapisaniu zmian, Twój nowo dodany kontrahent pojawi się automatycznie w nowo tworzonym dokumencie KPO. Prawda, że proste?

Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu)2019-10-24T11:12:41+02:00

Aby móc wystawić dokument KPO (Kartę przekazania odpadu) w systemie ecobrokers.pl, musisz posiadać aktywne konto użytkownika. Aby je założyć zapoznaj się z wpisem: Rejestracja konta na platformie ecobrokers.pl.

1.Przechodzimy kolejne z głównego menu znajdującego się po lewej strony systemu do zakładki Dokumenty -> KPO (Karty przekazania odpadu).

2. Następnie korzystając z opcji „Wystaw dokument KPO”, znajdującego się w prawym górnym rogu wybieramy swoją rolę podczas wystawiania Karty Przekazania Odpadu. Do wyboru otrzymujemy możliwość wystawienia dokumentu jako: Wytwórca Odpadu, Transportujący Odpad bądź Firma Recyklingowa.

3. Zaraz po wybraniu swojej roli w obrocie odpadami, zostaniesz przekierowany do formularza tworzenia nowego dokumentu KPO. Będzie on wyglądał dokładnie tak jak ten zaprezentowany na obrazku po prawej stronie.

4. Jeżeli Twój kontrahent jest już zarejestrowanym użytkownikiem naszego systemu wystarczy, że wyszukasz go używając do tego jego nazwy bądź numeru NIP. Jeżeli natomiast nie, wtedy wystarczy, że wpiszesz jego numer NIP w naszą wyszukiwarkę, a następnie klikniesz opcję „Dodaj kontrahenta” w polu wyboru, które Ci się wyświetli. Szczegółowy opis dodawania kontrahentów do systemu dostępny jest w artykule pomocy: Dodawanie nowej firmy do systemu ecobrokers.pl

5. Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych szczegółowo w powyższych punktach, zyskasz możliwość uzupełnienia dokumentu o dane związane z przekazywanym odpadem. W tym celu jesteś zobowiązany określić takie dane jak rodzaj procesu przetwarzania, któremu ma zostać poddany odpad, oraz kod i nazwę przekazywanego odpadu. W tym celu możesz skorzystać z wbudowanego w naszą aplikację słownika procesów oraz kodów odpadów.

kpo-wybor-procesu-oraz-kodu-odpadu

6. Ostatnim krokiem, który pozostał Ci do wykonania jest uzupełnienie daty przekazania odpadu oraz dodatkowych informacji potrzebnych do poprawnego uzupełnienia KPO. Po umieszczeniu daty oraz masy przekazania odpadu oraz opcjonalnie nr rejestracyjnego pojazdu i numeru kontenera zapisz swój dokument KPO.

kpo-wybor-procesu-oraz-kodu-odpadu
Rejestracja konta na platformie ecobrokers.pl2019-10-24T11:12:21+02:00

Aby zarejestrować nowe konto Twojej firmy na platformie ecobrokers.pl musisz przejść pod adres systemu, a następnie wybrać opcję rejestracji dostępną po prawej stronie okna logowania do systemu. Alternatywnym sposobem rejestracji konta, jest skorzystanie z bezpośredniego linka do rejestracji

1.Dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować procesy zachodzące wewnątrz naszego systemu tak, aby pracowało się na nim szybko i intuicyjnie. Dokładnie taki sam proces ma miejsce podczas rejestracji nowego konta, gdzie jedyne o co prosimy to podanie Twojego prawdziwego adresu email oraz hasła, którym będziesz się docelowo logował do aplikacji ecobrokers.pl.

Ecobrokers.pl-Rejestracja-Konta

2. Zaraz po kliknięciu w przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ”, otrzymasz od nas wiadomość powitalną, w której zostaniesz poproszony o weryfikację adresu email. To szalenie ważny proces, który pozwoli nam upewnić się, że maile trafiające od Twoich klientów zostaną napewno dostarczone.

Ecobrokers.pl - Wiadomość Powitalna

3. Potwierdzenie Twojego adresu email poprzez link znajdujący się we wiadomości powitalnej spowoduje, przeniesienie Cię bezpośrednio do systemu ecobrokers.pl. Już tylko jeden krok dzieli Cię od korzystania z pełnych funkcjonalności systemu. Uzupełnienie danych Twojej firmy, który to proces opisaliśmy w artykule Jak poprawnie uzupełnić dane Twojej firmy

Proces elektronicznego podpisywania dokumentu2019-09-17T13:39:30+02:00

Poniżej opisaliśmy dokładnie cały proces elektronicznego podpisywania dokumentu na platformie ecobrokers.pl. Pamiętaj, że aby proces był możliwy niezbędne jest wcześniejsze akceptacja podpisywanego dokumentu. Pamiętaj również, że podpisany dokument, nie może być dłużej edytowany oraz zmieniany w żadnym stopniu, a składany podpis ma moc urzędową równą podpisowi złożonemu własnoręcznie.

1.Po poprawnym utworzeniu dokumentu oraz jego akceptacji opisanej w poradniku Jak podpisać dokument elektronicznie otrzymasz możliwość złożenia podpisu, wykorzystując do tego celu Twój osobisty podpis kwalifikowany. Aby zainicjować proces podpisywania dokumentu, klikamy w przycisk „PODPISZ” znajdujący się w górnym prawym rogu widoku dokumentu.

Ecobrokers.pl - Podpisywanie dokumentu

2.Kliknięcie w przycisk „PODPISZ”, spowoduje pojawienie się dodatkowego okienka w którym, krok po kroku zostaniesz przeprowadzony przez proces podpisywania dokumentu.

PAMIĘTAJ, ŻE ABY PODPIS MÓGŁ ZOSTAĆ ZŁOŻONY, NA TWOIM KOMPUTERZE MUSI ZOSTAĆ URUCHOMIONY PROGRAM CRYPTO AGENT

Instrukcja skąd pobrać oraz jak uruchomić aplikację Certum Crypto Agent została zamieszona w artykule Jak zainstalować program CryptoAgent

3.Jeżeli aplikacja Certum Crypto Agent została uruchomiona poprawnie, po kliknięciu w przycisk „POŁĄCZ  Z CERTUM CRYPTO AGENT” zobaczymy okienko z możliwością podglądu podpisywanego dokumentu oraz opcją przejścia dalej klikając „ROZUMIEM, PODPISUJE”

4.Po potwierdzeniu chęci podpisania dokumentu, jeżeli aplikacja CryptoAgent została poprawnie uruchomiona na Twoim komputerze, pojawi się okno wyboru Twojego certyfikatu kwalifikowanego. Po jego wyborze dokumenty zostanie podpisany. Nie zamykaj tego okna, zanim nie dostaniesz potwierdzenia złożenia podpisu. 

5.O poprawności złożenia podpisu zostaniesz poinformowany ekranem kończącym cały proces. Po jego zamknięciu, Twój dokument nie wymaga już dalszej pracy. Jest gotowy.

Jak podpisać dokument elektronicznie2019-10-24T11:13:28+02:00

Przed złożeniem podpisu elektronicznego, wymagane jest zatwierdzenie treści dokumentu. To proces, który pozwala na uniknięcie błędów w treści podpisywanego dokumentu, eliminując tym samym konieczność ponownego wystawiania i wysyłania dokumentu KPO.

1.Aby przystąpić do procesu zatwierdzenia dokumentu przejdź kolejno ze strony głównej platformy do menu Dokumenty, a następnie KPO (Karty przekazania odpadu). 

2.Po wykonaniu wszystkich kroków z punktu pierwszego zobaczysz listę Twoich dokumentów KPO. Będą one ułożone zgodnie z czasem ich dodania zaczynając od góry. Aby zatwierdzić, a następnie podpisać dokument elektronicznie przejdź do widoku karty przekazania odpadu, klikając w ikonkę lupki, znajdującej się w ostatniej kolumnie tabeli.

3.Klikając w ikonkę lupki w poprzednim widoku znalazłeś się w podglądzie Twojego dokumentu KPO. Widać w nim wszystkie strony biorące udział w obrocie odpadami, wraz z informacją która ze stron posiada konto na naszej platformie, a która nie. Aby zatwierdzić dokument, celem jego późniejszego podpisania, klikamy w przycisk „Zatwierdź”, a następnie potwierdzamy komunikat, który zostanie wyświetlony

4.W chwili potwierdzenia treści dokumentu, zostanie odblokowana możliwość złożenia podpisu elektronicznego. A w miejscu gdzie poprzednio znajdował się przycisk „ZATWIERDŹ” w tej chwili pojawił się jego odpowiednik „PODPISZ”. Klikając w niego rozpocznie się proces składania podpisu elektronicznego. Całość ten czynności została opisana w dziale pomocy pod hasłem „Proces składania podpisu elektronicznego”

Ecobrokers.pl - Podpisywanie dokumentu

5.Po złożeniu przez Ciebie podpisu elektronicznego, jedyna opcja jaka pozostanie Ci do wyboru w podglądzie dokumentu KPO, to możliwość pobrania takiej karty w formacie PDF, dokumentu podpisanego elektronicznego .xades, lub też elektronicznego poświadczenia  poprawności złożenia podpisu.

Jak zainstalować program CryptoAgent2019-09-30T16:00:54+02:00

Aby w pełni korzystać z możliwości jakie dostarcza Ci platforma ecobrokers.pl, niezbędnie jest pobranie oraz zainstalowanie aplikacji Certum CryptoAgent, którą możesz pobrać w tym miejscu.

W zależności od rodzaju używanej przez Ciebie przeglądarki internetowej, okienko pobierania może wyglądać różnie:

Firefox

firefox-download

Google Chrome

UWAGA!

Przeglądarka Chrome, może potraktować naszą aplikację jako niebezpieczną. Prosimy o zignorowanie tego komuniaktu

firefox-download

Internet Explorer / Egde

W przeglądarkach firmy Microsoft aplikacja otworzy się odrazu sama.

firefox-download

Niezależnie od używanej przez Ciebie przeglądarki, cel powyższych akcji prowadzi do tego samego. Aplikacja CryptoAgent musi zostać pobrana na Twój komputer.

Domyślnie pobrany plik zostanie zapisany w folderze „Pobrane”, gdzie należy do szukać. Jeżeli podczas pobierana została wskazana inna ścieżka pobierania, tam właśnie znajduje się pobrana aplikacja.

Pamiętaj, że aby uruchomić poprawnie program Certum CryptoAgent niezbędne jest posiadanie zainstalowanego środowiska Java. Możesz je pobrać wprost ze strony producenta