Dokument Potwierdzający Recykling2019-10-24T11:08:25+02:00

Dokument Potwierdzający Recykling

W tej sekcji pomocy, nasz dział wsparcia użytkownika opisał dokładnie proces generowania dokumentów potwierdzających recykling oraz odzysk odpadów na podstawie otrzymanych wniosków o wydanie dokumentów. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zamieszczonymi poniżej przewodnikami

Generowanie dokumentów DPR/DPO2019-10-24T11:11:57+02:00

Punktem wejścia do generowania dokumentów DPR/DPO jest otrzymanie w systemie wniosku o wydanie takiego dokumentu. Proces generowania tego dokumentu został szczegółowo opisany w artykule pomocy Jak utworzyć dokument DPR na podstawie otrzymanego wniosku o wydanie.

1. Aby rozpacząć generowanie dokumentu DPR/DPO przejdź do modułu wniosków otrzymanych dostępnego z poziomu menu głównego Twojego konta na platformie ecobrokers.pl

Generowanie dokumentu DPR/DPO

2. Wybranie powyższej opcji, spowoduje wygenerowanie się formularza ze wstępnie uzupełnionymi danymi. Wszystkie one, pochodzą z kroków które wykonałeś wcześniej generując kolejno dokument KPO opisany w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu) oraz Generowanie wniosków o wydanie dokumentu DPR/DPO.

Tworzenie Nowego DPR/DPO

3. Jeżeli wszystkie dane, które zostały Ci podpowiedziane są prawidłowe, jedyne co musisz zrobić to zatwierdzić dokument w jego prezentowanym brzmieniu. To wszystko! Twój DPR został poprawnie wygenerowany i może zostać pobrany.

Jak utworzyć dokument DPR na podstawie otrzymanego wniosku o wydanie2019-10-24T11:13:50+02:00

W zależności od tego jaka jest Twoja rola w procesie obrotu odpadami, wniosek o wydanie dokumentu DPR/DPO może pojawić się w module wniosków otrzymanych bądź wystawionych. W tej sekcji pomocy przejdziemy wraz z Tobą proces generowania dokumentu DPR/DPO na podstawie otrzymanego wniosku.

1. Aby rozpocząć proces generowania dokumentu DPR/DPO przejdź kolejno z głównego menu aplikacji do modułu Dokumenty, a następnie Otrzymane Wnioski. Uwaga: Sekcja dostępna jest wyłącznie dla firm posiadających w systemie BDO odpowiednie pozwolenia. Warto w tym miejscu przypomnieć, że platforma ecobrokers.pl, sprawdza zarejestrowana w jej obrębie firmy pod kątem, aktualnie posiadanych pozwoleń.

Rejestr Otrzymanych Wniosków o Wydanie DPR

2. Następnie wybieramy interesujący nas dokument oraz z poziomu menu kontekstowego, opcję „Zobacz szczegóły”. Wykonanie tej samej czynności jest możliwe poprzez kliknięcie w numer dokumentu dostępny na liście dokumentów.

Rejestr Otrzymanych Wniosków o Wydanie DPR

3. Przejście do szczegółów żądanego wniosku, spowoduje wyświetlenie się informacji nt. wnioskowanego dokumentu DPR/DPO. W tej chwili jesteśmy już w stanie wybrać opcję generowania dokumenty DPR/DPO. Aby wykonać tą akcję, wybieramy menu Utwórz, a następnie typ dokumentu jaki chcemy wystawić. Wybranie typu spowoduje rozpoczęcie generowania Dokumenty Potwierdzającego Recykling bądź Odzysk. Szczegóły dotyczące tego procesu zostały opisane w artykule pomocy Generowanie dokumentów DPR/DPO

Generowanie dokumentu DPR/DPO
Generowanie wniosków o wydanie dokumentu DPR/DPO2019-10-24T11:13:03+02:00

Utworzenie nowego dokumentu KPO, którego tworzenie zostało opisane w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu), jest dopiero początkiem Twojej drogi przez dokumenty związanej z obrotem odpadami. Aby zachować łańcuch obiegu dokumentu kolejnym krokiem jest utworzenie wniosku o wydanie DPR (Dokumentu potwierdzającego recykling), bądź dokumentu DPO (Dokumentu potwierdzającego odzysk) odpadu. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tworzenia takiego wniosku

1. Aby rozpocząć generowanie wniosku o wydanie dokumentu DPR/DPO konieczne jest wcześniejsze wystawienie KPO (Karty Przekazania Odpadu). Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu). Po wykonaniu wszystkich punktów z tego artykułu przechodzimy na listę dokumentów KPO, dostępną z poziomy menu Dokumenty->KPO

2. Aby rozpocząć generowanie wniosku o wydanie dokumentu DPR/DPO konieczne jest wcześniejsze wystawienie KPO (Karty Przekazania Odpadu). Szczegółowy opis tej czynności znajduje się w artykule pomocy Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu). Po wykonaniu wszystkich punktów z tego artykułu przechodzimy na listę dokumentów KPO, dostępną z poziomy menu Dokumenty->KPO, a następnie wybieramy menu na końcu tabeli oraz Utwórz wniosek o wydane DPR/DPO

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

2a. Bądź opcjonalnie generujemy Wniosek o Wydanie DPR/DPO dla wielu dokumentów. Proces tworzenia DPR/DPO dla wielu dokumentów został opisany szczegółowo w artykule pomocy Tworzenie wniosków o wydanie DPO/DPR na podstawie wielu kart KPO.

Generowanie wielu wniosków o wydanie DPR/DPO

3. Kolejnym krokiem, będzie uzupełnienie wniosku o kluczowe dla tego procesu informacje, takie jak nazwa podmiotu w imieniu którego wnioskujesz o wydanie DPO/DPR, zaznaczenie informacji czy odpady pochodzą z gospodarstw domowych oraz określenie ilość odpadów o jaką wnioskujesz w ramach wystawianego właśnie wniosku. Tak wypełniony formularz zapisujemy. Jest on teraz gotowy to przekazania go dalej.

Jeżeli wystawiasz wniosek o wydanie DPR/DPO w czyimś imieniu wystarczy, że zmienisz dane podmiotu dla którego wnioskujesz wpisując jego dane w wyszukiwarkę.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

4. Utworzony dokument, po zapisaniu będzie dostępny na liście wniosków dostępnych w pozycji Menu->Dokumenty->Wystawione Wnioski. W jego podsumowaniu natomiast będą znajdowały się wszystkie informacje, które uzupełniłeś w formularzy, wypełniając go w poprzednich krokach. Teraz wystarczy tylko zaakceptować wygenerowany dokument, a informacja o tym fakcie zostanie wysłana do jego adresata. W tym samym momencie, będziesz w stanie pobrać go w formacie PDF, a następnie wydrukować i wysłać pocztą jeżeli tak wolisz.

Podgląd wniosku o wydanie DPR/DPO