Karty przekazania odpadu2019-10-24T11:08:57+02:00

Karty Przekazania Odpadu

Poniżej znajdują się opisane ogólnie zagadnienia związane z użytkowaniem platformy ecobrokers.pl w obrębie wystawiania dokumentów KPO (Karta Przekazania Odpadu). Zachęcamy do skorzystania z opracowanych samouczków, celem dokładnego poznania możliwości jakie daje Ci korzystanie z systemu.

List dokumentów KPO2019-09-30T16:59:38+02:00

Poprawnie wystawiony dokument opisany w artykule pomocy: Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu)), jest zapisywany na liście Twoich dokumentów KPO w module Kart Przekazania Odpadu (Menu->Dokumenty->KPO). Znajduje się tam zestaw wszystkich wystawiony przez kart. Poniżej znajduje się opis pokazujący Ci jak swobodnie możemy się po nim poruszać.

1. Zaraz po uruchomieniu modułu, zostaniesz przeniesiony do listy dostępnych dla Ciebie dokumentów. Będą na niej widoczne wszystkie utworzone przez Ciebie pozycje kart KPO. Każda pozycja na liście zawiera kluczowe dla danego dokumentu informacje, takie jak: numer dokumentu, nazwa podmiotów biorących udział w obrocie odpadem, informację o procesie przetwarzania jakiemu powinien zostać poddany odpad, rodzaj oraz kod odpadu, którego dotyczy konkretny dokument. Na samym końcu tabeli widnieje informacja o tym, że data karta przekazania zawierała odpady niebezpieczne, czy nie.

Lista Karta KPO - Ecobrokers.pl

2. Na samym końcu każdego wiersza zawierającego osobny dokument KPO, widnieją ikonki pozwalające uzyskać nam dostęp do dodatkowych operacji, jakie możemy wykonać na dokumencie. Wygląd oraz pozycja tego menu pokazana jest na obrazku z Twojej prawej strony. Opcje w nim dostępne opiszemy poniżej.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

3. Zobacz Szczegóły, to pierwsza dostępna opcja dostępna w menu. Wybranie tej pozycji spowoduje pogląd szczegółów. Ten sam efekt, możesz uzyskać klikając w numer dokumentu znajdujący się na początku każdego wiersza w tabeli z wystawionymi dokumentami.

Lista KPO, zobacz szczegóły dokumentu

4. Każdy dodany poprzez system ecobrokers.pl dokument KPO, może zostać przekształcony we Wniosek o Wydanie dokumentu DPR/DPO. Szczegółowy opis tego procesu znajdziesz w artykule pomocy: Generowanie wniosków o wydanie dokumentu DPR/DPO. Kliknięcie w tą opcję spowoduje początek generowania wniosku.

lista dokumentów KPO, menu kontekstowe

5. Do chwili akceptacji dokumentu, istnieje możliwość jego usunięcia z systemu. Pamiętaj jednak, że w związku z obowiązkami jakie spoczywają na stronach zaangażowanych w transakcję odpadami, po akceptacji usunięcie dokumentu nie będzie już możliwe!

Ecobrokers.pl, usuwanie dokumentu z listy dostępnych

6. W ecobrokers.pl oferujemy również możliwość zbiorczego generowania wniosków o wydanie DPO/DPR. Aby wykonać taką akcję, zaznacz interesujące cię dokumenty, a następnie kliknij w przycisk: „Utwórz wniosek o wydanie DPR/DPO” znajdujący się poniżej tabeli

Generowanie wielu wniosków o wydanie DPR/DPO
Jak utworzyć nowy dokument KPO (Kartę przekazania odpadu)2019-10-24T11:12:41+02:00

Aby móc wystawić dokument KPO (Kartę przekazania odpadu) w systemie ecobrokers.pl, musisz posiadać aktywne konto użytkownika. Aby je założyć zapoznaj się z wpisem: Rejestracja konta na platformie ecobrokers.pl.

1.Przechodzimy kolejne z głównego menu znajdującego się po lewej strony systemu do zakładki Dokumenty -> KPO (Karty przekazania odpadu).

2. Następnie korzystając z opcji „Wystaw dokument KPO”, znajdującego się w prawym górnym rogu wybieramy swoją rolę podczas wystawiania Karty Przekazania Odpadu. Do wyboru otrzymujemy możliwość wystawienia dokumentu jako: Wytwórca Odpadu, Transportujący Odpad bądź Firma Recyklingowa.

3. Zaraz po wybraniu swojej roli w obrocie odpadami, zostaniesz przekierowany do formularza tworzenia nowego dokumentu KPO. Będzie on wyglądał dokładnie tak jak ten zaprezentowany na obrazku po prawej stronie.

4. Jeżeli Twój kontrahent jest już zarejestrowanym użytkownikiem naszego systemu wystarczy, że wyszukasz go używając do tego jego nazwy bądź numeru NIP. Jeżeli natomiast nie, wtedy wystarczy, że wpiszesz jego numer NIP w naszą wyszukiwarkę, a następnie klikniesz opcję „Dodaj kontrahenta” w polu wyboru, które Ci się wyświetli. Szczegółowy opis dodawania kontrahentów do systemu dostępny jest w artykule pomocy: Dodawanie nowej firmy do systemu ecobrokers.pl

5. Po wykonaniu wszystkich czynności opisanych szczegółowo w powyższych punktach, zyskasz możliwość uzupełnienia dokumentu o dane związane z przekazywanym odpadem. W tym celu jesteś zobowiązany określić takie dane jak rodzaj procesu przetwarzania, któremu ma zostać poddany odpad, oraz kod i nazwę przekazywanego odpadu. W tym celu możesz skorzystać z wbudowanego w naszą aplikację słownika procesów oraz kodów odpadów.

kpo-wybor-procesu-oraz-kodu-odpadu

6. Ostatnim krokiem, który pozostał Ci do wykonania jest uzupełnienie daty przekazania odpadu oraz dodatkowych informacji potrzebnych do poprawnego uzupełnienia KPO. Po umieszczeniu daty oraz masy przekazania odpadu oraz opcjonalnie nr rejestracyjnego pojazdu i numeru kontenera zapisz swój dokument KPO.

kpo-wybor-procesu-oraz-kodu-odpadu
Proces elektronicznego podpisywania dokumentu2019-09-17T13:39:30+02:00

Poniżej opisaliśmy dokładnie cały proces elektronicznego podpisywania dokumentu na platformie ecobrokers.pl. Pamiętaj, że aby proces był możliwy niezbędne jest wcześniejsze akceptacja podpisywanego dokumentu. Pamiętaj również, że podpisany dokument, nie może być dłużej edytowany oraz zmieniany w żadnym stopniu, a składany podpis ma moc urzędową równą podpisowi złożonemu własnoręcznie.

1.Po poprawnym utworzeniu dokumentu oraz jego akceptacji opisanej w poradniku Jak podpisać dokument elektronicznie otrzymasz możliwość złożenia podpisu, wykorzystując do tego celu Twój osobisty podpis kwalifikowany. Aby zainicjować proces podpisywania dokumentu, klikamy w przycisk „PODPISZ” znajdujący się w górnym prawym rogu widoku dokumentu.

Ecobrokers.pl - Podpisywanie dokumentu

2.Kliknięcie w przycisk „PODPISZ”, spowoduje pojawienie się dodatkowego okienka w którym, krok po kroku zostaniesz przeprowadzony przez proces podpisywania dokumentu.

PAMIĘTAJ, ŻE ABY PODPIS MÓGŁ ZOSTAĆ ZŁOŻONY, NA TWOIM KOMPUTERZE MUSI ZOSTAĆ URUCHOMIONY PROGRAM CRYPTO AGENT

Instrukcja skąd pobrać oraz jak uruchomić aplikację Certum Crypto Agent została zamieszona w artykule Jak zainstalować program CryptoAgent

3.Jeżeli aplikacja Certum Crypto Agent została uruchomiona poprawnie, po kliknięciu w przycisk „POŁĄCZ  Z CERTUM CRYPTO AGENT” zobaczymy okienko z możliwością podglądu podpisywanego dokumentu oraz opcją przejścia dalej klikając „ROZUMIEM, PODPISUJE”

4.Po potwierdzeniu chęci podpisania dokumentu, jeżeli aplikacja CryptoAgent została poprawnie uruchomiona na Twoim komputerze, pojawi się okno wyboru Twojego certyfikatu kwalifikowanego. Po jego wyborze dokumenty zostanie podpisany. Nie zamykaj tego okna, zanim nie dostaniesz potwierdzenia złożenia podpisu. 

5.O poprawności złożenia podpisu zostaniesz poinformowany ekranem kończącym cały proces. Po jego zamknięciu, Twój dokument nie wymaga już dalszej pracy. Jest gotowy.